Etkinlik Takvimi

.

.

T.C.

ERCİŞ BELEDİYESİ

LOGO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Konu ve Amaç:

Sürekli yenilenen ve gençleşen, çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşam standartlarına sahip ve örnek bir ilçe olma yolunda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Erciş’in bu özelliklerini yansıtacak ve Erciş Belediyesi Kurum kimliğinde kullanılacak, özgün Amblem / Logosunun tasarlanmasıdır.

2. Değerlendirme Kriterleri:

Tasarımda Erciş Belediyesi Deniz (Göl), Üzüm, Balık olacaktır.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, Kavramsal yaklaşım, Estetik Bütünlük ve Konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Erciş Belediyesi” yazısı kullanılacaktır. Kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge ve-veya bunların birleşiminden oluşabilir.

Yarışmaya katılan tasarımlar aranılan kriterlere uygun olmadığı taktirde değerlendirmeye tabii tutulmayacak ve ödül verilmeyecektir

3. Amblem / Logonun Kullanım Alanları:

Yarışma sonunda seçilecek Amblem / Logo Tasarımı, Erciş  Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım lmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

4. Kimler Katılabilir:

Yarışmaya Profesyonel ve Amatör herkes katılabilir. Her katılımcı en fazla 3 adet eserle katılabilir.

5. Teknik Koşullar:
Her Tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartüsüz biçimde, karton, fotoblock v.b. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş halde FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. program formatlarında ve ayrıca 300 dpi jpg olarak teslim edilmelidir. Yarışma sonucunda gönderilen eserler 15 gün içinde alınabilecektir.

6. Başvuru Koşulları:
6.1.
Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve iş bu şartnameyi www.ercis.bel.tr  web sitesinden edinebilirler.

6.2. İmzaladıkları başvuru formu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.) eksiksiz olarak doldurulup, imzaladıkları şartnameyle birlikte bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece rakamdan oluşan RUMUZ yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem / Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

6.3. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu ve şartnameyi 01/05/2017 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 10/05/2017 Çarşamba günü saat: 16:30’a kadar Erciş Belediye Başkanlığının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne , elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde eksiksiz olarak iletmelidirler. Postadaki gecikme ve hasardan Erciş Belediyesi sorumlu değildir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

7. Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 02 / 05 / 2017 Yarışma Son Başvuru Tarihi: 10 / 05 / 2017

8. Değerlendirme:

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 12 / 05 / 2017 Sonuçların İlan Edilmesi: 15 / 05 / 2017
Ödül Töreni: 16 / 05 / 2017

9. Seçici Kurul:

Cuma Şahin: Vergi Dairesi Müdürü / Belediye Başkan Yardımcısı V.

İsmail Yüce: Basın ve Halkla İlişkiler Müdür V.
Oğuz Çalışkan: Görsel Temsilci
Serhat ÇAKAR: Grafik Tasarımcı

10. Ödüller:

Birincilik Ödülü   : 5.000.00 TL

11. Amblem / Logo Hakları:
11.1.
Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logoların, telif ve yayın hakları Erciş Belediyesi’ne ait olacak ve belediye bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Erciş  Belediyesi tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Erciş Belediyesi arşivine girecektir.

11.2. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla Amblem / Logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Erciş Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın FSEK 20,21,22,23,24.maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14,15,16,17.maddelerinde belirtildiği şekilde, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Erciş Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

11.3. Bu şekilde kullanılan Amblem / Logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Amblem / Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

11.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem / Logolar için Erciş Belediyesi’nden yada başkaca kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

11.6. Amblem / Logo yarışmasında ödül almayan tüm çalışmalar da Erciş Belediyesi arşivine girecektir.

12. Diğer Hususlar
12.1.
Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Erciş  Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Erciş Belediyesine iade edilir.

12.2. İş bu şartname hükümlerini okudum ve aynen kabul ediyorum.

Adı Ve Soyadı :
Adresi :
İmza :

 

BAŞVURU FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Vanyolu Caddesi Erciş Belediye Başkanlığı

Telefon : 0(432) 351 62 00 68 
Faks     : 0(432) 354 22 55