Etkinlik Takvimi

.

.

8. ULUSLARARASI İNCİ KEFALİ GÖÇÜ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Adı: “En Güzel İnci Kefali” 

 

Yarışmanın Konusu: “İnci Kefali Göçü ve 8. İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali”

 

Yarışmanın Amacı: Eşsiz Bir Yaşam Döngüsü Uçan Balık İnci Kefali, her yıl büyük sürüler halinde göç eder. Çünkü Van Denizi’nin tuzlu-sodalı suları üremesine imkân vermez. Akarsuların sıcaklıkları 13 dereceyi bulduğu zaman balık derelere girer ve yumurtasını bıraktıktan sonra tekrar göle döner. Bu eşsiz yaşam döngüsü her yıl Nisan’da başlayıp Temmuz’a kadar devam eder. İnci Kefali bu yolculukta akarsuya karşı büyük bir mücadele verir. Şelaleri uçarak aşar. Yarışmanın amacı bu mücizevi yaşam döngüsünü tüm dünyaya tanıtmaya katkı sağlamaktır.

 

Düzenleyici Kurumlar: Bu yarışmanın düzenleyici kurumları festival tertip komitesidir.

 

Yarışma Bölümleri: Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

 

Katılım Şartları:

·Yarışmaya katılım ücretsizdir. Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

·Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 5 eser ile yarışmaya katılabilecektir.

·Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

·Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamazlar.

·Yarışmaya katılacak fotoğrafların 24.05.2018 ile 08.06.2018 tarihleri arasında çekilmiş olması gerekmektedir. 

·Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.

·Katılımcı, belirtilen e-posta adresine gönderilen fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

·Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

·Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

·Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

·Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, yüklenecek her bir fotoğraf dosyası en az 2 Mb boyutunda olmalıdır. Yarışma neticesinde ödül ve sergileme alan fotoğrafların müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları yüksek çözünürlüklü halleriyle birlikte düzenleyici kurum tarafından istenecektir.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

·Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte “düzenleyici kurumlar”a ait olacaktır. Bu eserler söz konusu kurumların arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler bu kurumlar tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.

·Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler “düzenleyici kurumlar”ın web sitelerinde yayınlanacaktır.

·Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

·Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

·Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “Düzenleme Kurulu” kararı geçerlidir.

·Yarışmaya, fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

 

Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesı̇:

1) Fotoğraflar Erciş Kaymakamlığı Proje Birimine “CD” ortamında elden  teslim ile ya da "erciskaymakamlik@gmail.com"  e-posta adresine mail yolu ile gönderim yapılabilecektir. (NOT: E-Posta yolu ile gönderimlerden oluşabilecek sorunlardan kurumlarımız ve tertip komitesi sorumlu değildir.) 

2) Gönderide, fotoğraf adı, fotoğraf sanatçısının adı soyadı, adresi, telefonu ve alternatif iletişim bilgileri yer almalıdır. İsimlendirme: Örnek: Fotoğraf adı: “incinin göçü”, fotoğraf sanatçısının adı soyadı: Mehmet Yağmur ise; dosya ismi “myağmur_incinin_göçü” şeklinde olacak. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında olmalıdır.

 

Ödüller:

1.lik Ödülü : 2000 TL

2.lik Ödülü : 1500 TL

3.lük Ödülü : 1000 TL

Sergileme (en fazla 10 adet) :150 tl

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlama Tarihi : 24.05.2018

Son Başvuru Tarihi : 08.06.2018 saat 17:00'a kadar.

 

Seçici Kurul Üyeleri:

1. Mehmet Şirin YAŞAR (Erciş Kaymakamı ve Erciş Belediye Başkan Vekili)

2. Ali DAĞER (Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı )

3. Ahmet Fatih SÖNMEZ (Fotoğraf Sanatçısı)

4. Musa TALAŞLI  (Fotoğraf Sanatçısı)

5. Yusuf ÇELİK (Erciş Kaymakamlığı Proje Koordinatörü)

 

Yarışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurusu:

Yarışma sonuçları Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi web sitelerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ile takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

 

İletişim:

Yusuf ÇELİK

erciskaymakamlik@gmail.com

Erciş Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Vanyolu Caddesi Erciş Belediye Başkanlığı

Telefon : 0(432) 351 62 00 68 
Faks     : 0(432) 354 22 55